دانلود BOOMERANG Buddy v1.1بازی بومرنگ اندروید

دانلود BOOMERANG Buddy v1.1بازی بومرنگ اندروید

BOOMERANG Buddy
بومرنگ یک وسیله شکار است که مورد استفاده بومیان استرالیا قرار می گیرد.این بازی به گونه ای طراحی شده است که هنگامی که بومرنگ پرتاب می شود حول محور خود وعمود در جهت پرواز خود بر می چرخد.بازگشت بومرنگ به گونه ای طراحی شده است که به سمت بازیکن بر می گردد.در جریان پرواز،هدف بازیکن پایین آوردن میوه های بیشتر از درخت است.
بازیکن در این بازی با پرنده ها و حیوانات برای کسب میوه های بیشتر رقابت می کند.هرچه که سطح بازی بالاتر بود بر تعداد چالش های آن افزوده خواهد شد.

 

 

 

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

دانلود BOOMERANG Buddy v1.1بازی بومرنگ اندروید