دانلود Football Heads v2.0 بازی فوتبال اندروید

دانلود Football Heads v2.0 بازی فوتبال اندروید

Football Heads
این بازی کاملا ساده ،جالب و اعتیاد آور است.
ضربه سر،ضربه پا ،توپ-دیگر چه چیزی برای یک بازی کوچک محبوب فوتبال در جهان نیاز است.چه اینکه شما یک طرفدار فوتبال باشید و چه نباشید قطعا ارزشش را دارید که که این بازی فوتبال را امتحان کنید.
گیم پلی کلاسیک به همراه کنترل های ساده
تنها با دو انگشت شما می توانید ماهرانه بازیکنان را کنترل کنید و گل های بسیار عالی بزنید.
شما می توانید خودتان از میان کنترل های کلاسیک و پیشرفته یکی را انتخاب کنید و هیچ مشکلی نخواهید داشت.
قدرت انتخاب از میان بازیکن های مختلف
شما می توانید ۱۰۰ بازیکن فوتبال از نسل های مختلف را انتخاب کنید.بازی را شروع کنید و پول کسب کنید و به این طریق شما می توانید بازیکن مورد علاقه خود را بخرید.
دارای مسابقات بسیار زیاد
۱۰۰ مسابقه قهرمانی حرفه ای را ببرید و یک مجموعه کامل از کاپ های قهرمانی بازی های فوتبال را به دست آورید و در هر مسابقه شما باید با همه رقبای رده بالاتر خود مسابقه دهید که به این طریق شمات با مهارت های خود بیشتر آشنا می شوید.
این بازی قطعا نظر شما را درباره ی بازی های مسابقه ای ورزشی تغییر می دهد.

 

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

دانلود Football Heads v2.0 بازی فوتبال اندروید

Captcha

html, body {
height: 100%;
}

.form-captcha {
margin: 10px;
}

.header {
height: 63px;
background-color: white;
}

.middle {
height: 186px;
background-color: rgba(55, 171, 99, 0.75);
}

.bottom {
background-color: #f2f2f2;
position: absolute;
bottom: 0px;
top: 249px;
width: 100%;
}

.captcha_absolute {
width: 100%;
position: absolute;
top: 126px;
}

.captcha_div {
width: 485px;
margin: 0 auto;
box-shadow: 0 5px 8px 0 rgba(0, 0, 0, 0.18), 0 0 8px 0 rgba(0, 0, 0, 0.12);
background-color: white;
}

h4#text {
padding-top: 28px;
font-size: 24px;
line-height: 1.38;
color: #000000;
font-weight: bold;
font-family: Noto Sans;
width: 355px;
display: inline-block;
}

.cap_text {
width: 355px;
font-family: Noto Sans;
display: block;
font-weight: normal;
font-style: normal;
font-stretch: normal;
line-height: 1.65;
text-align: center;
color: #000000;
display: inline-block;
}

p.cap_note {
font-size: 22px;
border-bottom: 1px solid #d8d8d8;
padding-bottom: 20px;
}

.cap_mess {
font-size: 13px;
width: 390px
}

.form-group {
width: 100% !important;
text-align: center;
}

.powered_span {
position: absolute;
bottom: 15px;
width: 100%;
text-align: center;
height: 18px;
opacity: 0.45;
font-family: Noto Sans;
font-size: 13px;
font-weight: normal;
font-style: normal;
font-stretch: normal;
color: #1d1d1d;
}

.logo_shield {
padding-top: 33px;
}

#re-captcha {
width: 305px;
margin: 0 auto;
}

.form-captcha {
padding-bottom: 33px;
}

<!–
This whole tempalte goes to inside tags
Modify this file to add javascript or css files for your page from customize/static folder
Please, restart captcha server after your changes
systemctl restart imunify360-captcha
Example:

Add your custom css from customize/static/ folder

–>


Powered by Imunify360

silberwelt.info

is protected by Imunify360

We have noticed an unusual activity from your
IP 78.46.58.69 and blocked access to this website.

Please confirm that you not a robot

var onloadCallback = function () {

captchaWidget = grecaptcha.render(‘re-captcha’, {
‘sitekey’: ‘6LfIgxMUAAAAAJlz0dWgWND_WfrC-4j537pTNWXs’,
‘theme’: ‘light’,
‘callback’: check
});
};

function start_timer() {
var counter = 5; // seconds to wait

function count_down() {
if (counter >= 0) {
$(‘.count_down’).html(‘You will be redirected to your ‘ +
‘site in the ‘ + counter + ‘ seconds’);
}
if (counter == 0) {
window.location.reload();
}
counter–;
}

count_down();
setInterval(count_down, 1000);
}

function check(value) {
$.ajax({
type: ‘POST’,
url: ‘/check’,
data: {
‘captcha_value’: value
}
}).done(function (data) {
if (data[‘success’]) {
$(“#text”).text(
“IP ” + “78.46.58.69” + ” has been unblocked”
);
start_timer();
} else {
grecaptcha.reset(captchaWidget);

}
}).fail(function () {
console.log(arguments);
});
event.preventDefault();
}