دانلود Hand and Foot Canasta v4.2.0 بازی کارت بازی اندروید

دانلود Hand and Foot Canasta v4.2.0 بازی کارت بازی اندروید

Hand and Foot Canasta
در این بازی ۳ یا ۶ دست ورق وجود دارد.تعداد ورق هایی که در این بازی استفاده می شود معمولا یکی بیشتر از تعداد بازیکنان است.شما در این بازی باید پا را بردارید.سه تا قرمز همیشه در مقابل شما ۵۰۰ امتیاز دارد.و سه تا مشکی پایل را می بندد.
وقتی شماپایل را برداشتید شما تنها ۷کارت برتر را بر میدارید.این بازی یک بازی مهارتی و استراتژی است.
این بازی را می توانید به صورت انفرادی و مشارکتی در مقابل حریف بازی کنید.
این بازی یک بازی کارت بازی بسیار عالی و چند نفره برای اندروید است

 

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

دانلود Hand and Foot Canasta v4.2.0 بازی کارت بازی اندروید